sInventura

Automatizirani aplikacijski sustav za inventuru i praćenje imovine sInventura, logotip

Prema odredbama Općeg poreznog zakona, popis dugotrajne imovine i inventura su dužnost svakog poduzetnika, tvrtke ili ustanove. Također, inventura je u interesu svakog poduzetništva ili ustanove, jer otkriva razne nepravilnosti u poslovanju, nesavjesno ponašanje zaposlenih prema imovini poduzetnika, neovlašteno otuđivanje imovine od strane zaposlenika ili drugih osoba, knjigovodstvene pogreške, gubitak knjigovodstvenih isprava i slično. Pravodobnim otkrivanjem nepravilnosti i poduzimanjem radnji za njihovo otklanjanje štite se imovina i interesi poduzetnika, te time i radnika i društva u cjelini.

Ne gubite više ni svoje, ni vrijeme zaposlenika na ručno popisivanje, koje sa sobom nosi i ljudski faktor u vidu grešaka u prepisivanju. sInventura je potpuno automatizirani aplikacijski sustav za inventurni proces i praćenje imovine, koji vam pruža kompletan nadzor nad imovinom organizacije, zaduženjima zaposlenika, olakšava izradu dokumentacije, te značajno skraćuje trajanje inventure.