O nama

Današnje doba shvaća informacije kao resurs koji u modernoj, informacijskoj ekonomiji postaje najvrijednija imovina poduzeća. Naš posao je da podatke pretvorimo u informacije koje će korisnicima naših proizvoda omogućiti stvaranje konkurentske prednosti.

Naša politika kvalitete odražava našu najvažniju težnju da svoje djelovanje usmjerimo na potrebe kupca i da mu svojim proizvodima omogućimo da bude još uspješniji i produktivniji. Težnju za modernim i inovativnim rješenjima u projektiranju i izradi naših proizvoda dokazujemo stalnim profesionalnim usavršavanjem i radom na originalnim rješenjima. Tako Sial d.o.o. ima tri prihvaćena patenta pri Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo.